# Tittel Versjon Last ned Beskrivelse Størrelse Treff Dato lagt til

2018-referater

181120 Referat, styremøte 1.0 Last ned Fire ordinære oppfølgingssaker er behandlet. 77.76 kb 21 05-12-2018
180911 Referat, styremøte 1.1 Last ned En innkommet sak og fem ordinære oppfølgingssaker er behandlet 79.14 kb 13 21-09-2018
180531 Referat, styremøte 1.0 Last ned Fem ordinære oppfølgingssaker er behandlet. 77.05 kb 28 12-06-2018
180424 Referat, styremøte 1.0 Last ned Fordeling av oppgaver i styret (konstituering) - fire innkomne saker - tre ordinære oppfølgingssaker er behandlet. 117.02 kb 20 02-05-2018
180301 Referat, styremøte 1.1 Last ned Tre innkomne saker og to ordinære oppfølgingssaker er behandlet. 110.40 kb 18 15-03-2018
180123 Referat, styremøte 1.1 Last ned En innkommet sak og to ordinære oppfølgingssaker er behandlet. 88.89 kb 26 12-03-2018