# Tittel Versjon Last ned Beskrivelse Størrelse Dato lagt til

2017

Varmevekslere Info i Vedtekter m.m. 1.0 Last ned Info i Styrebestemte forhold, Vedtekter og Trivselsregler 13.27 kb 28-03-2017
Power Pipe Ventilasjonsanlegg-rensing 1.0 Last ned 174.88 kb 28-03-2017
Power Pipe Avløpssystem-rensing 1.0 Last ned 179.58 kb 28-03-2017
Forslag Øking av styrehonorar 1.0 Last ned Honorar-forslag, styreleder og to styremedlemmer 336.92 kb 28-03-2017
Caverion Opplegg til elbil-ladere 1.0 Last ned Signert tilbud, basert på E-post med flere vedlegg med beskrivelse av teknisk utstyr etc. 563.66 kb 28-03-2017
Canal Digital-tilbud Pluss+ 1.0 Last ned Ny digital dekoder 555.83 kb 28-03-2017
Canal Digital-tilbud Komplett 30 1.0 Last ned Digital-TV og Bredbånd 551.24 kb 28-03-2017
2017 Saksliste - Årsmøtet 1.0 Last ned 492.08 kb 28-03-2017
2017 Innkalling til årsmøte 1.1 Last ned Innkalling med informasjon om sted, tidspunkt og mulighetene for å foreslå saker 35.35 kb 07-03-2017
2017 Budsjett-forutsetninger 1.0 Last ned Opplysninger og detaljer om poster i budsjettet 347.90 kb 07-04-2017
2017 Budsjett - 2016 Resultat 1.0 Last ned Budsjettet for 2017, med sammenlikning mot foregående års resultater og budsjett 46.82 kb 07-04-2017
2017 Årsmøte-referat 1.0 Last ned Signert versjon 110.51 kb 07-04-2017
2016 Styrets årsberetning 1.0 Last ned 135.79 kb 28-03-2017
2016 Revisor-beretning 1.0 Last ned 250.63 kb 28-03-2017
2016 Årsregnskap 1.0 Last ned 27.27 kb 28-03-2017