Status reklamasjoner Block Watne

Publisert av den 8. okt 2013 i kategorien Nyheter | 0 kommentarer

Som vi lovte i forrige statusrapport skulle vi komme tilbake med ny oppdatering ift reklamasjonene på flisarbeidene. Block Watne hatt sitt første møte med aktuell entreprenør for å løse reklamasjonene, og de avventer nå tilbakemelding på om de vil gi tilbud på jobben og hva slags løsning de vil komme med. Block  Watne ønsker i tillegg  å ha møte med minst en entreprenør til, tidspunkt er ikke stadfestet ennå.

Videre har Block Watne kontaktet  Sintef Byggforsk og forhørt seg  om de kan bistå med å finne årsak og løsning da de ønsker en kvalitetssikring av eventuell løsning som entreprenør kommer opp med.

Ny status vil komme innen fredag 18. oktober.

 

 

Legg igjen en kommentar, da vel!