Referat styremøte 18 februar

Publisert av den 19. feb 2014 i kategorien Nyheter | 0 kommentarer

Hammer-Stake-icon

Det ble avholdt styremøte tirsdag 18 februar

Følgende saker ble tatt opp

  1. Innkomne saker vedrørende vannskader garasjer, snømåking og utelys
  2. Ordinære oppfølgingsaker
  • HMS – Brannsikring
  • Økonomi
  • Block Watne
  • Eventuelt

Dere vil  finne mer utfyllende referat under Dokumentarkivet/Styremøter

Legg igjen en kommentar, da vel!