Referat fra befaring torsdag 09.10.2014

Publisert av den 13. okt 2014 i kategorien Nyheter | 3 kommentarer

Hammer-Stake-iconDet ble gjennomført befaring av hus 4 og 5 torsdag 9. oktober sammen med Block Watne, og styret hadde i   forkant av befaringen  oversendt sin rapport fra gjennomgangen av terrassene i hus 4 og 5. Enkelte av terrassene som hadde kommentarer ble besiktiget sammen med Block Watne.

Øvrige punkter ble gjennomgått på befaringen:

  • Liste med utbedringer/kontroller utført på hus 1 – 3 ble gjennomgått og overlevert styret
  • Malerarbeid som skal utføres på alle rehabiliterte terrasser
  • Tilbakemelding fra Block Watne på OPAK’s rapport
  • Viking er gitt en frist for ferdigstilling av sine arbeider innen 22.10
  • Det foreslås ferdigbefaring torsdag 23.10 fra kl 09:00, da vil alle leiligheter med kommentarer bli besiktiget

Dere vil finne mer utfyllende referat samt styrets kommentarer på Dokumentarkiv/styrereferat/Rehabilitering av terrasser

3 Kommentarer

  1. Har noen luftblemmer i belegget som har sprekt opp.Det er et blitt små hull. Vet ikke om det gjør noe, eller om det må fylles igjen. Har fått nytt toppbord ( igjen) og det ser bra ut.Ikke perfekt skjøt, men nesten..Det nye skjørtet til gass-skapet er også fint. Så nå venter jeg bare på maler’n! !! Hilsen Karin i nr.42

  2. Det er flere terrasser som har dette, og vi noterer dette og gjennomgår dette på befaring som skal skje torsdag 23 oktober fra kl 09:00. Kommer lapper om dette i postkassene i løpet av dagen

Legg igjen en kommentar, da vel!