Informasjon fra Block Watne vedrørende fremdrift rehabilitering av terrasser

Publisert av den 25. apr 2014 i kategorien Nyheter | 0 kommentarer

Block Watne  vil starte rehabilitering av terrasser mandag 19. mai, og de vil da starte med følgende leiligheter:

Hus 1: 44, 46, 48 og 50

Hus 5: 116 og 118

Block Watne planlegger å ferdigstille arbeidet for hus  1+5 før fellesferien som starter i uke 28, det vil da bli 2 ukers pause før de starter med de resterende leilighetene i hus 2 – 4 i uke 30. De opplyser om at all rehabilitering av terrassene vil være ferdigstilt november 2014.

Når det  gjelder rehabilitering av boder/garasjer/innendørs hvor det er meldt inn skader, så vil dette bli tatt fortløpende etter at terrasser er ferdig.

Det er viktig at innvendige ventiler lukkes, Block Watne vil tape ventiler utvendig. Som Block Watne informerte om på møtet 8 april er det viktig at hver enkelt  av dere tar bilder av veggene mot terrassene før arbeidet starter, dette for å dokumentere eventuelle innvendige skader på vegger etc overfor Block Watne.

Block Watne vil seinest en uke før oppstart oversende oss en mer detaljert fremdriftsplan for når den enkelte leilighet blir berørt. De minner samtidig om at terrasser må ryddes før de startet arbeidene og at garasjer under aktuelle leiligheter blir utilgjengelige for bil i perioden der rehabiliteres over disse.

Legg igjen en kommentar, da vel!