Fremdrift rehabilitering av terrasser

Publisert av den 10. jun 2014 i kategorien Nyheter | 0 kommentarer

Styret har  i dag vært i kontakt med Block Watne og byggeleder i Viking Entreprenør vedrørende fremdrift på rehabilitering av terrassene våre,  og vi har da fått opplyst om at fremdriftsplanen er justert ift det som er informert om tidligere. Viking Entreprenør ønsker å starte rehabilitering av terrassene i hus 2 samtidg som de fortsetter arbeidet i hus 1. Når det  gjelder hus 5 som etter planen skulle være ferdig med i løpet av uke 28 vil de kun ferdigstille de leilighetene som de har startet på. De resterende leilighetene i hus 5 , samt 3 og 4 vil ikke bli påbegynt før etter ferien.

For beboerne i hus 2 vil det bety at terrassene må ryddes slik at  de er tomme når arbeidet starter. Viking Entrepenør har planer om å starte oppsetting av stillasje etc fra  torsdag 12 juni, og det er lovet å sette på flere ressurser slik at jobben blir gjort fortere

Dersom noen av dere allerede har reist bort må Block Watne og Viking Entreprenør sjøl rydde terrassene.

Det er også ønskelig at de av dere som har boder med fuktskader (gjelder kun hus 1 og 2) også rydder disse i løpet av uka, da det  er behov for at å rive ut fuktige gipsplater slik at boden «tørker» for nye plater etc monteres.

Vi beklager den korte fristen dere får til å rydde terrasser og boder

 

Legg igjen en kommentar, da vel!