Fasiliteter

 

Barnehager

Spydeberg har full barnehagedekning og i tillegg til ny kommunal barnehage er det flere private barnehager

 

Skoler

Det finnes to barneskoler og en ungdomsskole.

Spydeberg  barneskole ligger i Heliveien (kart) og er den nærmeste skolen, Hovin barneskole (kart) ligger i Lysernveien og Spydeberg Ungdomsskole (kart) ligger i Griniveien. Sameiet sokner til Spydeberg barneskole og Spydeberg Ungdomsskole.

 

Kirke

Spydeberg kommune har 3 kirker; Hovin Kirke, Spydeberg Kirke og Heli Kirke

 

Idrettslag

Spydeberg Idrettslag har aktiviteter innenfor flere idrettsgrener. Ønsker du å komme i kontakt med idrettslaget, er adressen Postboks 4, 1804 Spydeberg eller telefon 69 83 79 36

Miljøhuset har telefon 73 57 45 85.

 

Legesenter og helsestasjon

Villavegen Legesenter ligger i Villaveien 1. Telefonnummeret er 69 83 74 30. Landsbylegene ligger  i Nordmyrveien 3. Telefonnummeret er 69 83 81 40.
Helsestasjonen ligger i Kommunehuset, Stasjonsgata 35. Telefonnummeret er 69 83 35 00.

 

Kommunikasjon

Buss

Knutepunkt for busser til/fra Spydeberg er Busstorget i Spydeberg Sentrum. I tillegg til lokale bussruter er det direkte bussforbindelser til Oslo  .

Tog

Spydeberg Stasjon ligger nederst i Stasjonsgata og det er jernbaneforbindelse til Oslo via Østre Linje.