Befaring Block Watne 27.08

Publisert av den 28. aug 2013 i kategorien Nyheter | 0 kommentarer

Etter anmodning fra sameiets  styret gjennomførte Block Watne befaring for å få en oversikt over de forhold som det er reklamert på vedrørende løse/sprukne fliser og lekkasjer på terrasser. Styret deltok på befaringen sammen med representanter  fra Block Watne’s hovedkontor og distriktskontor i Follo og overleverte samtidig en oppdatert oversikt over henvendelser styret har mottatt, i tillegg ble det overlevert en rekke bilder som dokumentasjon på «innmeldte» forhold.

Etter ønske fra Block Watne og i samråd med sameiets styre ble totalt  11 leiligheter gjennomgått, i tillegg ble parkeringsplasser innunder terrasser og en søppelbod besiktiget. Det ble ikke konkludert med noen tiltak, men Block Watne har gitt seg selv en frist til seinest fredag 6. september å komme med svar på reklamasjonene. Block Watne antydet i tillegg at det kunne være behov ytterligere befaring hvor de involverte eksterne rådgivere.

 

Legg igjen en kommentar, da vel!